USLUGE
Naše ponude


Filmproduktion Equipment Lightning  "klasične" usluge:  
  TV- & Kinoreklame  


  industrijski- & imidž filmovi  


  Web- & IPTV  


  3D-animacije  


  VFX  
  posebna stručnost:  
  izrada stereoskopskih reklama  


  izrada stereoskopskih filmskih produkcija  


  pretvorba 2D materijala u S3D materijal  


  restauracija slike i filmskog materijala  


  DCP kodiranje  
  Opširnije informacije pronaći ćete na slijedećim stranicama  
  ili nas direktno kontaktirajte!