S3D Rental
Mi iznajmljujemo S3D opremu!

3D Pro Kamera  S3D-specijalizacija!           

  ZOOM-Entertainment je po pitanju S3D tehnike kompetentna kontakt osoba!  


  

  Zajedno sa Vama i našim partnerima, uvijek nađemo odgovarajuće rješenje  


      

  za Vaš stereoskopski projekt.        

  Naša mreža kontakata od uslužnih djelatnika do naših partnera iznajmljivača tehnike,  


             

  omogućuje nam ponudu usluge u cijeloj Njemačkoj.    

  Vi trebate savjet i potporu na setu? Sa našim stereografima stojimo Vam na raspolaganju!  
  Vi želite kompletno izvođenje Vaše S3D-produkcije? Mi planiramo,  


        

  snimamo i obrađujemo Vaš film sve do izvođenja za medije Vašeg odabira!