S3D – reklame
Mi dajemo Vašoj reklami dubinu!

Panasonic 3D Professional AG3DA1    

  Mi Vas savjetujemo od ideje do objavljivanja Vašeg spota u svim komunikacijskim putevima,  


  od kinoreklame preko imidž filma do viralnog marketinga.    

  Zajedno, oduševit ćemo Vašu cilj-grupu,  


       

  dotaknuti ju i zabaviti!  
  

  Odjel:          S3D reklame  


           

  Tel.:           +49(0)221.7786973  


     

  Fax:           +49(0)221.7786975  


 

  Mail:           s3dreklama@zoom-entertainment.de