Stereo-Consult®
Uvijek na Vašoj strani!

3D Conversion Consult


  Mi vas savjetujemo na temu S3D!         

  Vi ste zainteresirani za pretvorbu Vašeg 2D-materijala u stereo3D,  


 

  ali niste sigurni dali je Vaš materijal prikladan za pretvorbu?     

  Uz pomoć STEREO-CONSULT® - nudimo Vam još jedan djelotvoran alat za Vašu 3D-produkciju.           

  Svaki Film je jedinstven – također i svaka pretvorba u 3D-materijal!          

  Da bi se najbolje pripremili za jednu pretvorbu Vašeg filmskog materijala,  


  

  prvo analiziramo mogućnost te provedbe.  
  

  Uz intenzivnu kontrolu Vašeg filmskog materijala,  


     

  dajemo preporuke za primjenu dopunskog VFX-Layer-a do intenzivne analize  


          

  mogućih prodajnih tržišta za Vaš konačni proizvod.