Stereo-Consult®
Uvijek na Vašoj strani!

Professional 3D Consult Stereolyzing
    

  Na završetku, Vi dobivate od nas jednu opširnu Feasibillity-Study,  


  uključujući našu ponudu za S3D-pretvorbu zajedno sa našim jedinstvenim    tokom rada.    

  Cijena za konzultaciju bit će u slučaju narudžbe za pretvorbu  


       

  u svakom slučaju ubrojena u dogovorenu cijenu.    

  Odjel:           Stereo-Consult  


           

  Tel.:           +49(0)221.7786973  


     

  Fax:           +49(0)221.7786975  


 

  Mail:           stereoconsult@zoom-entertainment.de