Mi dajemo Vašim slikama dubinu!

Stereolyzing S3D Konvertierung


  Mi pretvaramo Vaše 2D slike i Vaš film u S3D!  


         

  Naš    sistem omogućuje kvalitativnu pretvorbu filma, TV-Show-a,  


  

  reklame i ostalog 2D-materijala.  


      

  Uza sve to, naše S3D-pretvorbe postižu najviši internacionalni standard.    Sa pretvorbom po   metodi otvarate Vašem 2D materijalu  


             

  novo tržište i time osiguravate dodatne puteve za korištenje Vaših produkcija.    

  U Njemačkoj pripadamo sa svojom   metodom,  


  

  nagradom okrunjenim pionirima po pitanju pretvorbe 2D materijala u stereo3D.    Vi želite kompletno izvođenje Vaše S3D-produkcije?  


        

  Mi planiramo, snimamo i obrađujemo Vaš film sve do izvođenja za medije Vašeg odabira!